sepdek February 18, 2011
mobile network antenna transmission

Παρατηρείται τελευταία μεγάλη κινητοποίηση ενάντια στην τοποθέτηση κεραιών (σταθμών βάσης) κινητής τηλεφωνίας εντός του αστικού ιστού (ακόμη και μικρών πόλεων). Η τοποθέτηση των κεραιών αυτών συνοδεύεται συνήθως από μηχανισμούς ή κατασκευές κάλυψης, και γίνεται έναντι ενός μη-ευκαταφρόνητου αντιτίμου. Γιατί όμως γίνεται όλο αυτό το θέμα με τους “πολέμιους” των κεραιών που αγωνίζονται για την απομάκρυνση των κεραιών από κατοικημένες περιοχές;

Το πρόβλημα επιτείνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση επί του θέματος των ακτινοβολιών γενικότερα, και ειδικότερα της μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας, που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, κοκ. Ειδικότερα για τις κεραίες (σταθμοί βάσης) της κινητής τηλεφωνίας που εκπέμπουν στη φασματική περιοχή των μικροκυμάτων (όπως και ο γνωστός μας φούρνος) υπάρχουν διάφορες απόψεις που μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο (άλλες έγκυρες, άλλες όχι), αλλά συνολικά παρουσιάζονται δύο όψεις

Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι με πολλές και πυκνές κεραίες ΧΑΜΗΛΗΣ ισχύος θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή εάν είχαμε ένα πυκνό δίκτυο σταθμών, θα υπήρχε δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλή ισχύ όχι μόνο του σταθμού αλλά και των κινητών μας τηλεφώνων.
Η ίδια ομάδα ανθρώπων υποστηρίζει (και όχι άδικα θα έλεγα) ότι συνεκτιμώντας τις πηγές ακτινοβολίας που υπάρχουν ήδη μέσα στα σπίτια μας (WiFi, ασύρματα τηλέφωνα, φούρνοι μικροκυμάτων, υπολογιστές, κοκ), δεχόμαστε πολύ περισσότερη ακτινοβολία από τις “σπιτικές” πηγές από ότι από τους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Από την άλλη, μελέτες πάνω στη “μορφή”, την ισχύ και την “εμβέλεια” της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τις εν λόγω κεραίες δείχνουν ότι σε μια απόσταση έως και 150 περίπου μέτρα και ιδιαίτερα στο ύψος της κεραίας παρατηρείται ισχυρή εκπομπή η οποία, φυσικά, ελαττώνεται με την απόσταση. Πάμπολλες μελέτες για την επίπτωση της εν λόγω ακτινοβολίας στην εν λόγω “κοντινή” περιοχή αποστάσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν φέρει μέχρι στιγμής αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σε πολλές αναφέρεται ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση της εμφάνισης μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στην υγεία, σε άλλες πάλι αναφέρεται ότι δεν παρατηρήθηκε καμία απολύτως σύνδεση. Φυσικά έχουν αναφερθεί ελαφρύτερα συμπτώματα, όπως πονοκέφαλοι. Σε πανεπιστημιακή μελέτη στην Ινδία αναφέρεται ότι σε κτήριο κατοικιών απέναντι από ταράτσα με πολλές κεραίες εκπομπής και ειδικότερα στους ορόφους που ήταν στο ίδιο ύψος με τις κεραίες παρατηρήθηκε εμφάνιση καρκίνων. Σε άλλες μελέτες σε πειραματόζωα, δεν κατέστη δυνατή η σύνδεση αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία ακόμη και όταν η ακτινοβολία ήταν σε υψηλά επίπεδα ισχύος.

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία καθορίζει όρια ασφαλείας, σύμφωνα με τα όσα έχω βρει, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά” στο ΦΕΚ 1105/6.9.2000. Επίσης υπάρχει Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2006 που καθορίζει την “Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών”. Από τα όσα βρήκα η αδειοδότηση βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Παράλληλα όμως, υπάρχει και μια ιδιαίτερα εκτενής “Ειδική Έκθεση” με τίτλο “ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ” (που έχει συνταχθεί από την ομάδα: Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γεωργία Γιαννακούρου, Ειδικοί Επιστήμονες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Ιωάννα Κουφάκη, Βοηθός Επιστήμονας: Ιωάννα Κουβαριτάκη), ήδη από το Νοέμβριο του 2003, στην οποία μπορεί κανείς να βρει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες αλλά και σημαντικά συμπεράσματα. Μεταξύ των προτάσεων στην έκθεση αυτή, διακρίνονται τα εξής που παραθέτω copy-paste:

ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει αναγκαία τη θεσμοθέτηση ελαχίστων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές (ήτοι περιοχές εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών) για την τοποθέτηση των κεραιών, καθώς και ειδικών αποστάσεων από κτίρια, τα οποία φιλοξενούν ευπαθείς στην ακτινοβολία ομάδες πληθυσμού (σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, πανεπιστήμια, κλπ). Η πρόβλεψη ανάλογων αποστάσεων αποτελεί στοιχειώδες μέτρο προφύλαξης εν όψει των πιθανολογούμενων κινδύνων από την έκθεση του πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Υπογραμμίζεται ότι ανάλογη πρόβλεψη υφίσταται σήμερα μόνον για τα ξενοδοχεία, ως προς τα οποία, σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002, έχει τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 500 μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
και επίσης:
Με βάση τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτιμάται ότι οι αναγκαίες αποστάσεις για την τοποθέτηση των κεραιών δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 300 μέτρων από τα όρια κατοικημένων περιοχών (περιοχών εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών) και 500 μέτρων από ειδικά κτίρια, που στεγάζουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (κτίρια εκπαίδευσης, νοσοκομεία, μαιευτήρια). Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται απαραίτητη η τήρηση ικανού ύψους από την επιφάνεια τοποθέτησης και επαρκών αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου για την εγκατάσταση των κεραιών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 300 μέτρων μεταξύ περισσοτέρων κεραιών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή, ώστε να αποφευχθεί η αθροιστική συσσώρευση ακτινοβολίας.

Με βάση όλα αυτά, και με την υπόθεση ότι η παραπάνω έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έχει αναθεωρηθεί και φυσικά με δεδομένο το ότι θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να υποδεικνύονται μέτρα προφύλαξης προς την κατεύθυνση της αποτροπής ή περιορισμού της πιθανολογούμενης διακινδύνευσης, τι θα πρέπει να γίνει;

———————————————-
Για να υπάρχει ένα δείγμα, χωρίς φυσικά να αποτελεί μέτρηση ακριβείας, στο τηλέφωνό μου έχω τη δυνατότητα να βλέπω την ισχύ της κεραίας που με καλύπτει και σημειώνω τις μετρήσεις μου. Το σπίτι που μένω βρίσκεται κοντά (περί τα 30 μέτρα) σε κεραία που εμφανίστηκε πρόσφατα και μάλιστα (δυστυχώς) στο ίδιο ύψος με αυτή. Εντός της οικίας μου και προς την πλευρά της κεραίας, το κινητό μου αναφέρει επίπεδο -51 dBm που αντιστοιχεί σε μια ισχύ περί τα 0.000008 mW ή 8 δισεκατομμυριοστά του Watt. Καθώς απομακρύνομαι από το κοντινότερο σημείο (πάντα μέσα στο σπίτι), η ισχύς πέφτει περίπου στα -65 dBm (στα 8 μέτρα περίπου), δηλαδή σε μια ισχύ περί τα 0,3 δισεκατομμυριοστά του Watt. Είναι λοιπόν εμφανές πόσο μεγάλη είναι η πτώση της ισχύος του σήματος με την απομάκρυνση από την πηγή του (την κεραία).

———————————————-
Δεν παραθέτω αναφορές σε όσα γράφω διότι είναι πανεύκολο να εντοπιστούν ως πηγές στο Διαδίκτυο.

———————————————-
Υπάρχει και ειδικό site για τους “πολέμιους” των κεραιών στο wordpress: http://antikeraies.wordpress.com/

Discussion

comments

3 thoughts on “Το θέμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας (σταθμών βάσης) εντός των αστικών περιοχών

  1. Μετά από διαμαρτηρίες από πολίτες στον τύπο (blogs και τοπικές εφημερίδες) ξαφνικά χάθηκε το full σήμα στην περιοχή μου, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε…

  2. Ευχαριστούμε για το άρθρο, μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς μετρήσατε την ακτινοβολία μέσω κινητού, είναι δυνατόν αυτό με το iphone? Eυχαριστώ

    1. Τις παλιές καλές εποχές που το iPhone για να κάνει ωραία πράγματα έπρεπε να το έχεις jailbroken (μια διαδικασία που την περιγράφω σε 2-3 άλλα άρθρα αλλά υπάρχει και ιδιαίτερα εκτενής συζήτηση διεθνώς) μπορούσες να κάνεις διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, βάζοντας κάποια τυπικά εργαλεία (π.χ. boss prefs, κοκ).
      Ένα από αυτά ήταν να μπορείς να βλέπεις το σήμα όχι με τη μορφή μπάρας (ή οτιδήποτε άλλο γραφικό) αλλά με τη μορφή μέτρησης σε dBm. Έτσι, είχα ρυθμίσει αυτή την απεικόνιση και έβλεπα πάντα την ισχύ του σήματος και όχι την εικόνα της. Δυστυχώς δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που να το κάνει αυτό αλλά σίγουρα την πληροφορία αυτή την έχει το κινητό…Αν βρεθεί κάποια τέτοια εφαρμογή ενημερώστε με.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.